Cardillac in Goldschmiede Zeitung

Weer mooie vermeldingen in het Duitse vakblad voor goudsmeden en juweliers. Goldschmiede Zeitung